Bamburino och cookies

För att ge dig som besökare en bra upplevelse på sleepinsilk.se använder vi cookies. Det handlar dels om helt nödvändiga cookies för webbsidans grundfunktionalitet, men även cookies för bättre prestanda, personalisering, funktionalitet med mera.

För största möjliga behållning av webbsidan rekommenderar vi att du accepterar samtliga typer av cookies. Det är dock du som bestämmer och du kan själv välja att anpassa dina cookie-inställningar som du önskar.


Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som en webbläsare begär att få spara på den enhet som användaren har, desktop, surfplatta och eller mobil.

Gällande tid finns det två olika typer av cookies. En tidsbestämd cookie har ett utgångsdatum och sparas på användarens enhet under en bestämd tid. När datumet har passerats raderas textfilen/cookien och skapas sedan på nytt när användaren återvänder till webbplatsen.

En så kallad sessioncookie saknar utgångsdatum. Den sparas tillfälligt på användarens enhet och raderas med automatik när webbläsaren stängs ner.


Vilka cookies använder vi?

Nödvändiga

Nödvändiga cookies lagrar inga uppgifter som kan kopplas till dig som person och de är inte möjliga att stänga av. De lagrar endast information om olika åtgärder du som besökare vidtar och används för webbsidans grundfunktionalitet. Om dessa cookies blockeras genom inställningar i webbläsaren kommer vissa delar av askas.se inte fungera som det är tänkt.

ARTGRP Sparar vilken artikelgrupp (kategori) en besökare senast varit inne på.

GEO Kontrollerar när ip-uppslagning gjorts senast.

IBUTA Hanterar och sparar en besökares session.

IBUTB Hanterar och sparar en besökares session.

SESS Hanterar och sparar en besökares session.

SPRAK Sparar besökarens aktuella språk.

VALUTA Sparar besökarens aktuella valuta.

VISADE Sparar vilka produktsidor en besökare varit inne på.

air_cookie_consent Sparar vilka cookieval en besökare har gjort.

id Håller information om vilken kundprofil besökaren är inloggad på.


Marknadsföring

Marknadsförings-cookies används i förlängningen för att visa annonser på andra webbsidor. Information som samlas in via dessa cookies skapar en intresseprofil som ligger till grund för relevant annonsering till just dig. Utan dessa cookies kommer reklam som visas när du besöker andra webbsidor inte vara personligt anpassad i samma utsträckning.

_fbc Cookie från Facebook som sparar senaste besök. Varaktighet = 2 years.

_fbp Cookie från Facebook som används för marknadsföring. Varaktighet = 2 månader.

Statistik

Statistik-cookies används för att samla in information över hur vår webbplats används. All information som genereras via dessa cookies är övergripande och anonymiserad.

_ga Cookie från Google som identifierar användare. Varaktighet = 2 år.

_gacUA10585851 Cookie från Google för Google Analytics. Varaktighet = 1 minut.

_gatgtagUA10585851 Cookie från Google för Google Analytics. Varaktighet = 1 minut.

_gid Cookie från Google för att spara och räkna sidvisningar. Varaktighet = 1 dag.


Cookieinställningar i webbläsaren

Via din webbläsare har du möjlighet att ändra dina cookieinställningar och hur och vilka cookies som ska sparas.

Öppna inställningar för Cookies

Genom att ändra i webbläsarens inställningar kan du radera placerade cookies från din webbläsare. Många webbläsare har även en standardinställning som automatiskt accepterar användningen av cookies. Du kan välja att ändra dina inställningar i webbläsaren så att alla cookies stängs av och inga cookies lagras.

Undantaget är cookies som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst som du som användare själv har begärt, eller för att webbplatsen ska fungera.

OBS. Om du blockerar samtliga cookies i din webbläsare kommer vissa delar av askas.se inte fungera som det är tänkt.

Information om hur man stänger av cookies i de vanligaste webbläsarna finner du här:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Logga in